O NAS

Społeczne Przedszkole w Żarach utworzone zostało w 2014 r. Organem prowadzącym naszą placówkę jest Stowarzyszenie Oświatowe.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Czynne w godzinach 6.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku. Wyżywienie obejmuje : śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

W naszej placówce realizowane są treści z obowiązującej podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe, takie jak : rytmika, szachy, język angielski, język niemiecki, plastyka oraz muzyka. Dzieci znajdują się również pod opieką logopedy. W razie potrzeb dostępna jest pomoc pedagoga oraz psychologa.

Kameralne warunki oraz mała liczebność grup pozwalają na osiąganie wysokich standardów opieki oraz edukacji dzieci.

Nasze kąciki tematyczne systematycznie wzbogacane są różnorodnymi materiałami rozwojowymi.

Wystrój sal stwarza atmosferę ciepła oraz przytulności. Dwie z nich wyposażone są w tablice interaktywne, które wspomagają rozwój dzieci.

Poza podstawowymi aktywnościami przedszkole organizuje szereg imprez dla naszych podopiecznych:
– „powitanie jesieni”,
– andrzejki,
– spotkanie z Mikołajem,
– jasełka,
– bal karnawałowy,
– „powitanie wiosny”,
– Dzień Dziecka
oraz wiele innych o zróżnicowanej tematyce.

Tradycją już stał się nasz udział w kampanii “Puszka dla głodnego brzuszka”, której główną ideą jest pomoc zwierzętom ze schroniska.

Zgrany zespół nauczycielski wraz z personelem pomocniczym zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie.

Przyjazna atmosfera przedszkola oraz życzliwa kadra sprzyja otaczaniu dobrą opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby oraz oczekiwania.

Warto pamiętać o tym, że znaczna część intelektualnych możliwości człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola, z pewnością zaowocują w szkole. To właśnie wychowanie przedszkolne jest niezwykle cennym etapem w życiu dziecka, nabywa ono doświadczenia w trakcie zabawy, wzbogaca życiowe wartości.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne oraz przygotowane do wywiązywania się z obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie oraz swoje możliwości, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu oraz radzą sobie z porażkami i własnymi słabostkami.